Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 11 23 47.83%
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 24 41.67%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 45 22.22%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 10 18 55.56%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 9 21 42.86%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 8 41 19.51%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 7 22 31.82%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 7 7 100.00%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 7 0.00%