# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4301 Ninh Anh Vũ 159 1581
4302 Bui Dang Nguyen 23 1592
4303 Nguyễn Thanh Tùng 68 1594
4304 Đặng Huyền Trân 118 1630
4305 Nguyễn Mạnh Dũng 111 1644
4306 Phạm Thanh Lam 144 1652
4307 Nguyễn Quốc Việt 130 1688
4308 Nguyễn Trần Tuấn Linh 62 1718
4309 meow 193 1722
4310 HieuLe 122 1752
4311 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
4312 Nguyễn Hoàng Sơn 286 1831