# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1651 Nguyễn Hùng Dũng 1 1500
1652 Nguyễn Mạnh Hùng 1 1500
1653 Nguyễn Thái Hưng 1 1500
1654 Trịnh Nhật Hưng 5 1500
1655 Nguyễn Ngọc Hà Mi 1500
1656 Nguyễn Văn Hưng 9 1500
1657 Nguyễn Mạnh Hùng 1500
1658 Nguyễn Việt Hùng 1 1500
1659 Hung Nguyen 0 1500
1660 Lê Quang Hưng 1500
1661 Hoàng Mạnh Hùng 6 1500
1662 Hưng 1500
1663 Minh Hưng 1500
1664 Nguyễn Huy Hùng 1 1500
1665 Trần Thế Hưng - THPT CBH 1500
1666 Nguyễn Tuấn Hưng 3 1500
1667 NAT_Hung 1 1500
1668 Trần Lê Hùng Phi 1 1500
1669 <b>Hungs20</b> 1500
1670 hungt58 2 1500
1671 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
1672 vjpss+ 3 1500
1673 Trịnh Mạnh Hùng 1 1500
1674 Trần Thế Hưng 3 1500
1675 Nguyễn Tường Hùng 9 1500
1676 hungg 0 1500
1677 Vũ Duy Hưng 3 1500
1678 Phạm Thế Hùng 2 1500
1679 Huỳnh Văn Tiến Đạt 1500
1680 Phan Thanh Hướng 1500
1681 Bế Thị Hương 1500
1682 Nguyễn Thị Hương 1500
1683 sasas 21 1500
1684 Hương 1500
1685 Nguyễn Hữu Chính 1 1500
1686 Bùi Lê Hữu Đạt 1 1500
1687 Nguyễn Hữu Hạnh 1 1500
1688 Christopher Alesund 0 1500
1689 NHP 1 1500
1690 Cao Huu Phuc 0 1500
1691 Hữu Tâm 0 1500
1692 fcccc 9 1500
1693 tran quang huy 1500
1694 Nguyễn Công Huy 1500
1695 Tran Huy Nguyen 3 1500
1696 Chu Quang Nhật Huy 1500
1697 Huy 1500
1698 Chu Quang Huy 1 1500
1699 huy nguyễn 0 1500
1700 Nguyen Minh Huy 2 1500