# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2951 duckman 16 1500
2952 cooler 5 1500
2953 khongcoten002 12 1500
2954 phan anh tài 2 1500
2955 le van khanh 0 1500
2956 Nguyễn Thanh Hùng Cường 1 1500
2957 Phạm Nam Khánh 3 1500
2958 Trần Quốc Huy 2 1500
2959 Taso 1 1500
2960 vyvy 1500
2961 Hoang Linh 0 1500
2962 Bùi Quang Phúc 1 1500
2963 asdjo2qihredlwad 1 1500
2964 Picauwuang 27 1500
2965 va1 1500
2966 kitsune 1 1500
2967 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
2968 Nguyễn Bùi Vương Tiễn 0 1500
2969 Pham Quoc Viet 10 1500
2970 Nguyen Phuc Tho 35 1500
2971 duong tuan minh 2 1500
2972 Trương Văn Quý 0 1500
2973 Tran Huy 2 1500
2974 kitare 1500
2975 tttv 1 1500
2976 Đức Nghĩa 2 1500
2977 ANDANH 0 1500
2978 Lê Ngọc Minh Nhân 0 1500
2979 trinhduytai 0 1500
2980 Vũ Hoàng Tùng 10 1500
2981 Phạm Quân 0 1500
2982 Nguyễn Tuấn Đạt 4 1500
2983 Nguyễn Phúc Lai 4 1500
2984 abcxyz 1 1500
2985 Nguyễn Đạt 1 1500
2986 Irelia 51 1500
2987 Trương Bá Hải nam 1 1500
2988 Nguyễn Hoàng Đăng 0 1500
2989 Trương Ngọc Khánh 0 1500
2990 Vu Xuan Quyet 0 1500
2991 Lê Hồng Đăng 3 1500
2992 thanhvinh 22 1500
2993 Đỗ Lê Quỳnh Mai 6 1500
2994 Trần Nguyễn Duy Anh 0 1500
2995 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
2996 Lý Lâm Khải 2 1500
2997 Võ Phương Nam 6 1500
2998 Trần Khắc Triều 59 1500
2999 Sơn Hải 1 1500
3000 Dương Phước Sang 1 1500