# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3001 Từ Thị Thùy Dung 1500
3002 Trần Phương Thảo 9 1500
3003 kophaitoidau 5 1500
3004 Thien Minh Nguyen 1 1500
3005 huy 1500
3006 Vũ Đức Huy 99 1500
3007 Hồ Hữu Tây 5 1500
3008 Trần Duy Phúc 1 1500
3009 dangduybao 0 1500
3010 TLL-HSTdzs1tg 15 1500
3011 Hoàng Anh 1 1500
3012 Nguyễn Phước Tài 0 1500
3013 Nguyễn Thanh Hải 5 1500
3014 Trần Thế Hưng 3 1500
3015 centroid 4 1500
3016 DD 13 1500
3017 Trần Đức Phú 1500
3018 Holmes 2 1500
3019 Nguyễn Trung Sơn 0 1500
3020 Nguyễn Thị Coder 0 1500
3021 p1234 5 1500
3022 VinhKiLang 1 1500
3023 Đoàn Đặng Phương Nam 5 1500
3024 lenam 1500
3025 fananhquoc 1 1500
3026 Nguyễn Quốc Đạt 1 1500
3027 Tuấn Kiệt 39 1500
3028 Thành Trần 1500
3029 nguyen vu phong 1500
3030 Nguyễn Xuân Phát 1 1500
3031 lenhatminh 1500
3032 Nguyễn Quốc Khánh 5 1500
3033 Nguyễn An 0 1500
3034 nguyễn huyền 1 1500
3035 quang pham 0 1500
3036 CHUANHPHUONG 1500
3037 Linh Mỹ 2 1500
3038 Trần Bá Anh Hào 1500
3039 Phạm Thanh Vinh 4 1500
3040 QQQuyet 12 1500
3041 Kuro 1 1500
3042 tran quang huy 1500
3043 đỗ quốc huy 1500
3044 abcd 3 1500
3045 Lunar 3 1500
3046 P V Anh 14 1500
3047 khang 0 1500
3048 ^,^ 11 1500
3049 do pham hoang huy 0 1500
3050 Nguyễn Tùng Lâm 4 1500