# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3001 Tran Ngoc Hung 0 1500
3002 ra 34 1500
3003 Vương Gia Bảo 6 1500
3004 adn vb wk 1 1500
3005 Nguyễn Nhi 2 1500
3006 TH? 79 1500
3007 phatpham 0 1500
3008 Lý Gia Bảo 0 1500
3009 Nguyễn Thanh Ngân 1500
3010 hoanganh 4 1500
3011 Trần Quốc Nghĩa 2 1500
3012 Nguyễn Duy Anh 2 1500
3013 Đinh Phương Thảo 1500
3014 Trần Gia Định 3 1500
3015 Le Doan Kien Trung 1 1500
3016 Ma Thị Mai Chi 1 1500
3017 Sylphiette 1500
3018 Nguyễn Văn Huỳnh 1500
3019 quocvi10Tin 18 1500
3020 dsadsasda 6 1500
3021 Phan Tuấn Kiệt 0 1500
3022 cegodica 0 1500
3023 vuhieu 0 1500
3024 Dieu Xuan Hien 1 1500
3025 meominh 7 1500
3026 Nguyễn Tiến Mạnh 1500
3027 Motconmeocon 0 1500
3028 Đinh Phương Thảo 1500
3029 Nguyen Bang Anh 8 1500
3030 Add 1500
3031 HOANG AN 0 1500
3032 Nguyễn Anh Khôi 11 1500
3033 mmmm 7 1500
3034 Phùng Trọng Hiếu 0 1500
3035 haha 6 1500
3036 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
3037 hieudeptraidolvt 1 1500
3038 nguyen huy phong 0 1500
3039 Lã Đăng Cường 1 1500
3040 Tâm Nguyễn 1500
3041 Phan Nguyễn Thiên Phúc 1 1500
3042 Lê Đức Cường 1500
3043 Nguyễn Xuân Thành 1500
3044 kadhfiuae 1 1500
3045 Phạm Thùy Linh 1 1500
3046 Urek 2 1500
3047 ___ThaiSonn(Tle)___ 33 1500
3048 Đào Thị Thùy Trang 1500
3049 hungge 1 1500
3050 haha 0 1500