# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3001 Huỳnh Chí Tôn 1 1500
3002 Lê Dương Định Xuân 1 1500
3003 Phạm HIếu Thảo 1 1500
3004 Hong Nguyen 1 1500
3005 Tran My Linh 1 1500
3006 Nyaaaa 1 1500
3007 VUTUANMINH 1 1500
3008 nguyen nma 1 1500
3009 dandelion 1 1500
3010 Trần Văn Nam 1 1500
3011 Nguyễn Zuy Hiếu 1 1500
3012 nhmktu 1 1500
3013 Phạm Văn Tú 1 1500
3014 shiro shiro 1 1500
3015 Nguyễn Ngọc Trung 1 1500
3016 BigHouse 1 1500
3017 Nguyễn Công Kiên 1 1500
3018 tay gôn 1 1500
3019 Phạm Thị Thái An 1 1500
3020 Huỳnh Bá Huy Hoàng 1 1500
3021 ...... 1 1500
3022 Lê Ngọc Ngà 1 1500
3023 Nguyễn Công 1 1500
3024 Mai Thuy 1 1500
3025 le minh phu 1 1500
3026 bomaycanhet 1 1500
3027 Ngô Huy Tín 1 1500
3028 Nguyên Fake 1 1500
3029 ĐNK 1 1500
3030 ngocanh 1 1500
3031 MAX 1 1500
3032 PTHT 1 1500
3033 Nguyễn Ngọc Duy 1 1500
3034 HaPhong 1 1500
3035 Pham Quoc Trung 1 1500
3036 Long 1 1500
3037 Ánh Tạ 1 1500
3038 hung 1 1500
3039 Kalli 1 1500
3040 huu duc 1 1500
3041 nguyen hung 1 1500
3042 trần công minh 1 1500
3043 ABCDEF1999 1 1500
3044 n quoc minh 1 1500
3045 Vũ Thiện Nhân 1 1500
3046 hodaihiep 1 1500
3047 Ha Cong Anh 1 1500
3048 Kiệt 1 1500
3049 Cao Duong Le 1 1500
3050 Lê Đức Diện 0 1500