Tên đăng nhập

hahahahkocanbeitau

Họ và tên

i got An B

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:19:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500