# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3351 Trần Hữu Thiên 1500
3352 Vũ Hoàng Long 1500
3353 vuhh2002 0 1500
3354 hmmm 0 1500
3355 Pro Team 14 1500
3356 Phạm Gia Khánh 0 1500
3357 Pham Nhat Quang 1 1500
3358 Nguyễn Hữu Trường 1500
3359 Hoàng Phương Anh 1500
3360 Thi Tuyền 1500
3361 bin 8 1500
3362 Nguyễn Khánh Linh 1 1500
3363 Pham Xuan Trung 0 1500
3364 Hoàng Quang Tùng 10 1500
3365 Lường Hữu Tuấn 1500
3366 NTN 1 1500
3367 Mưn 0 1500
3368 Ta Minh Kien 60 1500
3369 yennhi 1 1500
3370 long thành quang 11 1500
3371 Minh duong tuan 1 1500
3372 Trần Đình Thế Anh 52 1500
3373 Bui Quang Phuc 1 1500
3374 Lê Trần Trung Kiên 7 1500
3375 QA.Tuan 0 1500
3376 Đặng Xuân Minh Hiếu 1500
3377 Shirakami Fubuki 0 1500
3378 Trần Thanh Khuyên 1 1500
3379 Võ Hữu Tuấn 2 1500
3380 NGuyen Duc Thien 2 1500
3381 BinhPhuc 1 1500
3382 Trần Trung Tuấn 13 1500
3383 Coder Fake 1500
3384 lehuunghia 1 1500
3385 Pham Duc Hung 1 1500
3386 haidang122017 1 1500
3387 HOÀNG ĐỨC THỌ 1500
3388 Kien 1 1500
3389 Pham Tien Dung 1500
3390 quanvanthai 0 1500
3391 Phạm Tân Khắc 2 1500
3392 Trần Cẩm Nguyên 26 1500
3393 Congratulation 1 1500
3394 daotuanduy 26 1500
3395 Phạm Trung Hiếu 3 1500
3396 Nguyễn Văn Hưng 4 1500
3397 Something 1 1500
3398 Võ Trần Ngọc Vy 32 1500
3399 Noname 1500
3400 vu thi thanh hoa 0 1500