# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
401 Vũ Thái Bình Dương 0 1500
402 Hồ Văn Đằng 4 1500
403 beater 1 1500
404 Anh Duck 2 1500
405 Ngô Nguyễn Diệu Linh 1500
406 Loliisthebest 2 1500
407 Nguyễn Thanh Duy 1500
408 Tran Trong Thang 1 1500
409 idol tap nhay 0 1500
410 submit nhieu vo so ke 3 1500
411 Dương Quốc Khánh 0 1500
412 Bé Tập Đi 1500
413 bettee12 5 1500
414 beztioi2022 1500
415 NorWind 9 1500
416 aaaaaa 4 1500
417 Bích Hảo 1500
418 Huynh Thi Bich NGuyet 2 1500
419 bietgidau 1 1500
420 bigbiii 33 1500
421 Phạm Huy 1 1500
422 BigHouse 1 1500
423 Trần Phúc Hảo 0 1500
424 bill 1 1500
425 Mai Thuy 1 1500
426 Bill 10 1500
427 Nguyễn Hoàng Sơn 1500
428 Hoàng Anh Minh 10 1500
429 Ko Ten 1 1500
430 Phạm Nhật Anh 2 1500
431 Phan Thành Nhân 0 1500
432 Tran Huy Binh 1500
433 Hồ Vũ Thanh Bình 17 1500
434 Lê Quốc Bình 1 1500
435 binh321 0 1500
436 binhnt 1500
437 BinhPhuc 1 1500
438 Thái Bình Tâm 2 1500
439 Nguyen Nhat Minh 3 1500
440 Đặng Minh Nhựt 1500
441 bk1 1 1500
442 nanicore 1 1500
443 Quốc Hưng 231 1500
444 Đệ Nhất 0 1500
445 Nguyễn Quốc Black 13 1500
446 Võ Nguyên Chương 0 1500
447 Tiêu Phong 1500
448 NVA 3 1500
449 DEATH 86 1500
450 BlackWhite 1500