Tên đăng nhập

K25TIN22

Họ và tên

Nguyễn Hồng Sơn

Email

sn2004567891011@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:10:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500