Tên đăng nhập

thestarisdead

Họ và tên

Khổng Ngọc Anh

Email

khongngocanh2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-27 3:43:24

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500