Tên đăng nhập

vudinhkhoah21112004

Họ và tên

vudinhkhoa

Email

vudinhkhoah21112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-27 10:08:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500