Tên đăng nhập

cmtinhoctre

Họ và tên

Nguyen Dinh Dung

Email

nddung2609@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-09 3:28:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500