Tên đăng nhập

lenguyenthuha

Họ và tên

Lê Nguyễn Thu Hà

Email

lenguyenthuha32@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:04:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500