Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#68254 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 508 ms 4220 K C++ / 652 B idkbro 2022-01-06 14:29:49
#68247 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 517 ms 8188 K C++ / 804 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-06 13:03:03
#67681 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 523 ms 8284 K C++ 17 / 683 B Trần Trung Tuấn 2022-01-03 12:29:25
#75750 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 526 ms 4304 K C++ 17 / 703 B hihihi1 2022-02-26 13:19:49
#43099 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 531 ms 12148 K C++ 17 / 2 K Phạm Đức Anh 2021-07-26 14:44:39
#54151 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 532 ms 12332 K C++ / 909 B cbtn 2021-10-31 9:31:22
#66440 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 533 ms 8308 K C++ / 600 B ThMinh 2021-12-27 11:08:33
#72891 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 537 ms 8272 K C++ 14 / 676 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:23:36
#67590 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 539 ms 12156 K C++ / 857 B Lil C 2022-01-03 7:56:54
#48756 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 558 ms 12368 K C++ 17 / 966 B hihi 2021-09-23 12:24:41
#52559 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 562 ms 4300 K C++ 11 / 950 B Uah Hnaht 2021-10-21 16:27:00
#41830 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 575 ms 4316 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 12:25:05
#26299 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 757 ms 4284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-21 12:52:51
#26150 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 780 ms 4432 K C++ 17 / 1021 B Phạm Thế Phong 2021-01-20 13:57:13
#26172 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 780 ms 4196 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-21 8:48:23
#52466 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 1136 ms 4560 K C++ 11 / 844 B anh khoa 2021-10-21 8:35:51
#52503 #249. SPECIAL - Số đặc biệt Accepted 100 1174 ms 8536 K C++ 17 / 729 B Nguyễn Vương Quang 2021-10-21 9:39:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: