Tên đăng nhập

qninh

Họ và tên

Nguyễn Quang Ninh

Email

qndt123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

bardabez

Đăng ký lúc

2021-07-03 1:43:01

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500