Tên đăng nhập

TrungTuan2407

Họ và tên

Trần Trung Tuấn

Email

trantrungtuan2407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-10 3:52:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500