Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#138022 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 34 ms 636 K C++ 17 / 1 K R 2023-05-13 9:14:57
#76742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phan Ngọc Thức 2022-03-07 5:51:02
#76710 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 41 ms 724 K C++ 17 / 2 K Le Gia Khanh dep trai 2022-03-07 2:28:07
#83498 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 43 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-05-12 12:25:31
#89754 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 47 ms 884 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-08-23 13:22:44
#76739 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 48 ms 380 K C++ 17 / 2 K Sái Công Minh 2022-03-07 5:01:05
#76769 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 1656 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2022-03-07 11:34:29
#76552 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 704 K C++ 11 (Clang) / 1 K MathK27 2022-03-04 20:38:19
#76587 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 54 ms 4352 K C++ 17 / 1 K MaiQuocAnh 2022-03-05 7:54:40
#71103 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 55 ms 784 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-06 16:07:46
#76815 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 58 ms 764 K C++ 17 / 1 K Khoa Nguyen Manh 2022-03-08 7:29:44
#72254 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 61 ms 640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:50
#70325 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 62 ms 764 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-23 9:14:56
#76733 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 72 ms 1632 K C++ 14 / 1 K Lê Quang Phúc 2022-03-07 4:15:38
#76722 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 90 ms 380 K C++ 17 / 913 B cuberlong 2022-03-07 3:43:57
#57590 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 91 ms 796 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 12:03:15
#6742 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 101 ms 868 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-04 2:17:17
#9852 #577. ZAM - Kén chồng Accepted 100 151 ms 888 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-14 13:50:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: