Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9961 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 255 ms 2816 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-16 10:29:40
#60231 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 259 ms 2940 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-30 14:29:33
#57608 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 260 ms 2828 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:16:02
#144068 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 344 ms 5376 K C++ 14 / 2 K re_fi 2024-04-03 10:15:56
#71626 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 353 ms 4284 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-09 9:58:38
#141958 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 355 ms 4096 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-03-19 7:09:17
#64848 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 357 ms 5368 K C++ 14 / 2 K Trương Minh Đức 2021-12-18 4:27:06
#72373 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 365 ms 4220 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:43:57
#35991 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 366 ms 4576 K C++ 11 (NOI) / 2 K toothless 2021-04-27 10:59:51
#71625 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 367 ms 4220 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2022-02-09 9:55:58
#146044 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 420 ms 3428 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2024-04-16 11:07:44
#35589 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 423 ms 2784 K C++ 11 / 2 K lê tiến dũng 2021-04-22 7:09:32
#36005 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 424 ms 3712 K C++ 14 / 2 K quanchamhoc 2021-04-27 13:39:00
#21444 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 462 ms 5264 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hữu Hoàng Minh 2020-12-13 3:34:27
#35996 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 466 ms 6012 K C++ 14 / 3 K Quyendz 2021-04-27 11:44:28
#36170 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 520 ms 7168 K C++ / 2 K always tle 2021-04-30 16:28:48
#35993 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 521 ms 16000 K C++ 17 / 2 K Đủ 2021-04-27 11:34:19
#74295 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 730 ms 3092 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-02-18 9:25:29
#27733 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 905 ms 6340 K C++ 17 / 2 K bacnguyen 2021-02-17 4:21:47
#58068 #595. GASPIPE - Đường dẫn khí Accepted 100 1339 ms 15244 K C++ 14 / 2 K Duong Thao 2021-11-17 10:13:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: