Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4518 #655. PRODUCT Accepted 100 15 ms 256 K C++ (NOI) / 280 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 7:07:00
#68059 #655. PRODUCT Accepted 100 19 ms 300 K Pascal / 129 B alooooooo 2022-01-05 12:02:27
#4343 #655. PRODUCT Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 542 B Takce 2020-03-01 14:13:36
#53804 #655. PRODUCT Accepted 100 20 ms 344 K C++ 17 / 203 B Tô Thanh Long 2021-10-29 13:45:04
#40275 #655. PRODUCT Accepted 100 21 ms 348 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-06-29 10:29:41
#54308 #655. PRODUCT Accepted 100 21 ms 268 K C++ / 219 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 9:12:15
#17356 #655. PRODUCT Accepted 100 22 ms 340 K C++ / 269 B Đoàn Công Chiến 2020-11-27 7:04:36
#39194 #655. PRODUCT Accepted 100 22 ms 356 K C / 226 B Nguyễn Phương Nam 2021-06-18 3:57:38
#4203 #655. PRODUCT Accepted 100 23 ms 400 K C++ / 293 B Phạm Thế Phong 2020-02-23 15:15:07
#61389 #655. PRODUCT Accepted 100 23 ms 384 K C++ 17 / 280 B Vũ Giang 2021-12-07 8:41:03
#80741 #655. PRODUCT Accepted 100 23 ms 348 K C++ 11 / 570 B Xuân 2022-04-07 14:42:13
#62705 #655. PRODUCT Accepted 100 26 ms 508 K C++ 11 / 629 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 7:23:45
#81586 #655. PRODUCT Accepted 100 28 ms 344 K C++ / 203 B Đỗ Việt Cường 2022-04-13 10:55:52
#68790 #655. PRODUCT Accepted 100 29 ms 340 K C++ 17 / 161 B Phạm Tiến Đạt 2022-01-11 9:18:20
#77951 #655. PRODUCT Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 184 B hihihi1 2022-03-18 23:40:45
#76600 #655. PRODUCT Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 247 B Trần Văn Nhân 2022-03-05 9:25:02
#35149 #655. PRODUCT Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 513 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-17 13:46:02
#84423 #655. PRODUCT Accepted 100 35 ms 352 K C++ 14 / 172 B N02 2022-05-22 6:50:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: