Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1296 GRAPH 2 9 22.22%