# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
901 HTL 2 1500
902 Nguyễn Kim Lê Long 0 1500
903 Trần Thị Minh Ngọc 5 1500
904 Bui Manh Cuong 2 1500
905 ocd 0 1500
906 Huỳnh Minh Triết 0 1500
907 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
908 ĐHM 1 1500
909 d3_n0p_l3_f3i_3c 0 1500
910 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
911 Thao tube 1500
912 Bùi Anh Tuấn 0 1500
913 Nguyễn Minh Dũng 1500
914 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
915 Trần Bảo Minh 1500
916 Lê Hải Anh 1 1500
917 DoHoangTuanAnh 1500
918 ông sắc 0 1500
919 NVLB 1 1500
920 Võ Đức Anh 1 1500
921 Lê Nguyễn Quốc Huy 0 1500
922 Nguyễn Tuấn Hưng 3 1500
923 Huy dz 44 1500
924 Venn 3 1500
925 Hoàng Minh Sơn 146 1500
926 Vũ Tiến Đạt 2 1500
927 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
928 Lewjxz 101 1500
929 phạm gia hùng 3 1500
930 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
931 Dao Choi Zui Ze 0 1500
932 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
933 abc 1 1500
934 khacdanh 4 1500
935 Neil 1 1500
936 Dang Phuong Nam 1 1500
937 Triệu Phú Anh 1500
938 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
939 Quảng Thành Nguyên Phúc 1 1500
940 Trần Chí Bảo 2 1500
941 to minh hung 0 1500
942 Nguyễn Văn Tâm 1 1500
943 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
944 Phạm Văn Bình 3 1500
945 Nam Khanh 1500
946 Hiepdoan 9 1500
947 Dung 1 1500
948 rrr 5 1500
949 Trần Nhật Thương 1500
950 Lê Thị Hồng Trang_11A4 1 1500