# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
951 Phùng Ngọc Nguyên Đức 1 1500
952 ducdaika 1 1500
953 Đỗ Nguyễn Anh Đức 7 1500
954 Trần Hữu Đức Hiếu 3 1500
955 Đỗ Vũ Hồng Đức 1 1500
956 huyyy 0 1500
957 Phan Hoang Duc Huy 1500
958 Trùm Mền 6 1500
959 Nguyễn Hải Phong 1 1500
960 Tran Thien 1 1500
961 Nguyễn Công Đức 1 1500
962 Hồ Minh Việt 3 1500
963 Ducklkdeveloper 3 1500
964 duckman 16 1500
965 sad 1 1500
966 To Duc Minh 0 1500
967 Gau Trang Vo Dich 1 1500
968 Tran Duc Minh 1 1500
969 Đinh Lê Đức Nam 1500
970 Đức Nghĩa 4 1500
971 Đức Ngọc 1500
972 Le Duy 1 1500
973 ITK10_GRYPHON 1500
974 Trần Đức Thịnh 4 1500
975 Đức Vjppro89 3 1500
976 Trần Việt Đức 0 1500
977 Dương Đức Vinh 1 1500
978 Mai Hồng Tín 14 1500
979 hoang phi 0 1500
980 Con Vịt Kutee 69 1500
981 Nguyễn Minh Thái 0 1500
982 Võ Trí Khôi 1 1500
983 Huỳnh Tiến Dũng 5 1500
984 Nguyễn Tiến Dũng 2 1500
985 Lê Văn Dũng 1500
986 Truong Anh Dung 14 1500
987 Cầm Đức Dũng 0 1500
988 dunghavebia333 1500
989 Nguyễn Dũng 1 1500
990 dung 1 1500
991 dungkhenn 2 1500
992 Nguyễn Lê Dũng 1500
993 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
994 dungle 7 1500
995 Dung 1 1500
996 dungxa 1 1500
997 Nguyễn Tuấn Dũng 1500
998 Lionel Messi 1 1500
999 abcd 1500
1000 asjdlkajsdkl 0 1500