# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1101 lehuuminhvu 3 1500
1102 Lê Phạm Minh Khoa 1 1500
1103 phúc 1 1500
1104 Diep Khai Hoang 1 1500
1105 BaoHuang 1 1500
1106 Lưu Đình Nguyện 2 1500
1107 anhkhoa0707 1 1500
1108 nguyen bang anh 12 1500
1109 Trần Hoài An 3 1500
1110 Diệp Thị Ánh Tuyết 0 1500
1111 Huỳnh Trung Kiệt 1500
1112 Điệp viên 007 2 1500
1113 Nguyễn Chánh Chương 2 1500
1114 Nguyen Trung Hieu 26 1500
1115 Nguyễn Thị Hoài Thanh 11A7 1 1500
1116 Trần Hữu Bách 21 1500
1117 Nguyen Xuan thanh 1 1500
1118 kek 1500
1119 ntnq 4 1500
1120 nguyen huu khoi nguyen 1 1500
1121 lam thoi kieu 1500
1122 Bùi Quang Thắng 1500
1123 maitandat03 1500
1124 Wai 20 1500
1125 123 2 1500
1126 HoangVu 32 1500
1127 letran3 26 1500
1128 PHẠM NGỌC MINH 6 1500
1129 Duy Vo 1 1500
1130 Vũ Quế Lâm 1 1500
1131 Trương Quốc Tiến 1 1500
1132 Phạm Tấn Tú 16 1500
1133 petland 1 1500
1134 Bui Ng Thai Hoa 2 1500
1135 Thao Quyen 1 1500
1136 Nguyễn Hà Phan 1500
1137 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
1138 Ngo Hoang Khang 0 1500
1139 npphu 1500
1140 Yato 10 1500
1141 truongjr 46 1500
1142 đâsdasda 2 1500
1143 Đinh minh phúc 1 1500
1144 Nguyễn Quốc An 0 1500
1145 Huy Trần 2 1500
1146 Trần Văn Kiên lớp 11A7 1 1500
1147 TTBN 0 1500
1148 Huu Hieu 0 1500
1149 account109 11 1500
1150 Hoàng Như Trang 1 1500