# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1101 DANV 17 1500
1102 Nguyễn Đăng Huy 1 1500
1103 Huynh Trieu Thien 1500
1104 thanhthaiphan 1500
1105 Nhanh 27 1500
1106 phuong anh 1 1500
1107 leu_naut 0 1500
1108 phong 11 1500
1109 Lê Văn Sỹ 3 1500
1110 Hà Phú Hào 2 1500
1111 Phuong Huyen 6 1500
1112 Phan thị thuỳ linh 1 1500
1113 Võ Nguyên Khoa 1 1500
1114 Dang Thanh Long 4 1500
1115 Gangbok Itec 1 1500
1116 Loli cực bự 8 1500
1117 5tytyyty 1500
1118 dàkdsagdasg 1 1500
1119 sdfsdf 0 1500
1120 Nguyễn Hữu Hạnh 1 1500
1121 Latifah 0 1500
1122 minh2409 16 1500
1123 P Hà 0 1500
1124 Võ Lê Minh Chiến 0 1500
1125 Nguyễn Trường Giang 2 1500
1126 Trịnh Thành Nam 2 1500
1127 đau 1 1500
1128 lê thi lan anh 11A4 1 1500
1129 Trần Nhật Thương 1500
1130 Trương Hải Anh 1 1500
1131 Nguyễn Mạnh Tùng 6 1500
1132 Nguyễn Minh Trí 1500
1133 Đặng Công Trường 3 1500
1134 Hoc Sinh Buon Ngu 25 1500
1135 has 17 1500
1136 Khôi Nguyên 1 1500
1137 Võ Quang Huy 1500
1138 Khanhs Nhataj 2 1500
1139 haquochoang 1500
1140 Lê Thế Sơn 1500
1141 MOI 9 1500
1142 phạm quang tùng 1 1500
1143 Trang Sĩ Trọng 1 1500
1144 mainamhai2k 11 1500
1145 Võ Anh Hào 0 1500
1146 Trịnh Tuấn Nguyên 0 1500
1147 Nguyễn sỹ tuấn minh 1500
1148 Trần Kim Nhật 4 1500
1149 Ngô Cao Phương Linh 2 1500
1150 Hoàng Minh Khôi 1 1500