Tên đăng nhập

hi2haii

Họ và tên

Nguyễn Duy Hải Bằng

Chữ ký cá nhân

mặc dù gà, nhưng nếu ai muốn giao lưu code có thể nhấn vào đường link này ạ ^^ https://www.facebook.com/its6ueq/

Đăng ký lúc

2021-11-07 9:01:55

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500