# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1101 Hải 1 1500
1102 Trương Hải Anh 1 1500
1103 nguyen phong hai 22 1500
1104 Tống Đúc Hải 1500
1105 haidang122017 1 1500
1106 Trần Hải Đăng 2 1500
1107 Nguyễn Phạm Hải Dương 6 1500
1108 PHD 4 1500
1109 Hoàng Trung Hải 0 1500
1110 CODE 28 1500
1111 Nguyễn Văn Hải 23 1500
1112 Hải Phong 1 1500
1113 Phạm Quân 0 1500
1114 HaiQuang 1 1500
1115 Tôn Thất Hải 2 1500
1116 Đăng Hải Yến 4 1500
1117 Đăng Hải Yến 1500
1118 Vu Thi Nhu Quynh 0 1500
1119 nobody 4 1500
1120 Lê Khánh Hà 1500
1121 ling ling 2 1500
1122 Dung 2 1500
1123 Nguyễn Thành Nhân 1500
1124 supermen 0 1500
1125 Nguyễn Ngọc Hà Mi 1500
1126 Phạm Văn Thủy 4 1500
1127 Nguyễn Nữ Ngọc Ngà 0 1500
1128 code_ga_lam 5 1500
1129 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 1500
1130 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh-11a4 1 1500
1131 violetzzz 9 1500
1132 Lê Hải Anh 1 1500
1133 Hà Phú Hào 15 1500
1134 Ha Phu Hao 36 1500
1135 Nguyen Cong Vinh 2 1500
1136 HaPhong 1 1500
1137 Hà Phú Hào 2 1500
1138 loveyou 2 1500
1139 Nguyễn Minh Trí 1500
1140 Ha Trinh Nguyen 1 1500
1141 Hà Thu Hà 5 1500
1142 Hà Tuấn Cường 1500
1143 Unknow 2 1500
1144 Phan Hà Xuyên 1 1500
1145 Quý Hùng 1 1500
1146 Vi Hùng Đức 10 1500
1147 Nguyễn Trung Long 18 1500
1148 Trần Minh Sáng 13 1500
1149 Nguyễn Tiến Hải 6 1500
1150 Nguyễn Quang Trung 6 1500