# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1101 Hán Duy Anh 6 1500
1102 dangduybao 0 1500
1103 dangduybao 0 1500
1104 duy binh 1 1500
1105 Nguyễn Ngọc Duy 7 1500
1106 Đỗ Duy Đông 13 1500
1107 NgoTuyetDuyen 2 1500
1108 tuyet duyen 1500
1109 duy hoang 1 1500
1110 nqd 30 1500
1111 duyhongphong 1500
1112 Giang Đặng Duy Hưng 1 1500
1113 Trần Duy 0 1500
1114 Nguyen duy khang 1 1500
1115 NguyenDuyMinh 0 1500
1116 duyminh 1500
1117 Ngô Văn Duy 4 1500
1118 Trương Nguyễn Duy 10 1500
1119 Pham Duy 1 1500
1120 pham duy phuc 1 1500
1121 Nguyễn Duy Phúc 0 1500
1122 Phùng Duy Phước 2 1500
1123 Nguyễn Ngọc Duy 1 1500
1124 Trần Duy Tân 1500
1125 Trần Đình Nhật Duy 11 1500
1126 Trần Đình Nhật Duy 2 1500
1127 Bùi Phan Khánh Duy 1 1500
1128 Duy Tường 1 1500
1129 Nguyễn Duy Vĩnh 11 1500
1130 Duy Vo 1 1500
1131 dvaath 1500
1132 Phan Bá Thành Công 6 1500
1133 Dv 0 1500
1134 Cryiswhose 0 1500
1135 brwew 0 1500
1136 Nguyen Pham Duc Huy 0 1500
1137 dyhin 2 1500
1138 Lâm Cao Thiên 1 1500
1139 nguyen ok 3 1500
1140 dz2k4 3 1500
1141 Ho Tuan Dat 2 1500
1142 Le Hai Minh 27 1500
1143 Ngô Huy Tín 1 1500
1144 Đặng Triệu Dũng 5 1500
1145 Lâm Thanh Bá Quý 2 1500
1146 A 25 1500
1147 Nguyễn Trần Xuân Thế 1 1500
1148 Ejen 0 1500
1149 võ đăng khoa 4 1500
1150 Bin 1 1500