Tên đăng nhập

duonggsimp

Họ và tên

Duonggsimp

Email

duonggphung2212@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-26 10:12:28

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500