Tên đăng nhập

trieu

Họ và tên

lê tuấn triệu

Email

trieuleb4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-07 3:30:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500