# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
951 Phan Gia Minh 0 1500
952 Chu Quang Đăng Minh 0 1500
953 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
954 Đỗ Đức Dũng 0 1500
955 đỗ gia hưng k29 tin 4 1500
956 Đỗ Hoàn Gia Trí 6 1500
957 shabipilamew 86 1500
958 kkkkkkkkkk 1 1500
959 ĐNK 1 1500
960 Đỗ Quang Minh 1500
961 Đỗ Minh Đức 1500
962 tESt acc 0 1500
963 hatiedong 0 1500
964 Đặng Nhật Đông 1 1500
965 Đồng Đại Hà 0 1500
966 Đồng Huy Hoàng 1 1500
967 Phùng Thái Y 1 1500
968 DONGLAIZANS 9 1500
969 D1326 1 1500
970 Trần Khánh 1 1500
971 Nguyễn Hữu Minh Nguyên 1 1500
972 dophu 4 1500
973 quocvi10Tin 18 1500
974 Đỗ Quốc Vĩ 2 1500
975 Nguyen Le Tan 1500
976 DOSON 3 1500
977 GSPVHcute 11 1434
978 Đoàn Tuấn Anh 1500
979 Do Duc Thinh 1 1500
980 phuocdev 6 1500
981 Đỗ Văn Thủy Lâm 3 1500
982 Nguyen Le Huy 3 1500
983 Võ Văn Hải 1 1500
984 vinhnct2005 44 1500
985 Nguyễn Huy Hải Đăng 0 1500
986 Nguyễn Anh Linh 3 1500
987 Tô Thanh Long 69 1500
988 Nguyễn Quang Đức 4 1500
989 Bui Chi Vi 1 1500
990 dsadsasda 6 1500
991 đasadsadas 0 1500
992 ... 1 1500
993 Dang tieu binh 0 1500
994 dthieu 1500
995 Đỗ Trung Hòa 1 1500
996 Dinh Trong Huy 0 1500
997 Trúc Mai 2 1500
998 dtqg 1 1500
999 Nguyễn Trung Cao 1 1500
1000 Đặng Trần Thủy Tuyên 0 1500