Tên đăng nhập

thanhsyk

Họ và tên

Thanh Sy

Email

thanhsyk6@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-21 4:32:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500