Tên đăng nhập

K25TO34

Họ và tên

Phạm Minh Tuấn

Email

tuan8a2209@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-02 7:03:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500