Tên đăng nhập

lamthanhduc2004

Họ và tên

Lâm Thành Đức

Email

pekakalot@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-02 7:04:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500