Tên đăng nhập

Fake4Fun

Họ và tên

Nguyễn Tân Nguyên

Chữ ký cá nhân

I_love_Ngoc_Huyen

Đăng ký lúc

2020-11-09 15:49:04

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500