Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#53535 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1145 ms 556 K C++ 17 / 1000 B Trùm CUỐI 2021-10-27 9:39:38
#102661 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1182 ms 692 K C++ / 2 K nguyen khac thu 2022-11-17 8:46:34
#93752 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1271 ms 472 K C++ 17 / 1 K Bui Dang Nguyen 2022-10-10 14:21:04
#7308 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1382 ms 592 K C++ 14 / 964 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-05-21 8:00:29
#9078 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1424 ms 460 K C++ 14 / 860 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-03 13:05:25
#93747 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1456 ms 636 K C++ 14 / 1 K meow 2022-10-10 14:13:53
#93664 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1457 ms 488 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2022-10-10 13:06:47
#93742 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1460 ms 508 K C++ 17 / 1 K HieuLe 2022-10-10 14:08:28
#93743 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1461 ms 524 K C++ 17 / 821 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-10 14:08:53
#93675 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1469 ms 508 K C++ 17 / 1 K Tohka Yatogami 2022-10-10 13:20:44
#93673 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1479 ms 504 K C++ / 1 K K27TIN-NguyenTrongHiep 2022-10-10 13:15:55
#12846 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1512 ms 704 K C++ 14 / 1 K Pham Gia Viet Anh 2020-10-29 13:50:25
#12536 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 1765 ms 596 K C++ 11 / 1 K Nguyen Lam Phong 2020-10-28 17:55:34
#12833 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 3543 ms 632 K C++ 17 / 3 K Kujoh 2020-10-29 12:45:13
#33122 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 3698 ms 596 K C++ 17 / 2 K Wilson Keith 2021-03-30 9:33:40
#12895 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 4019 ms 572 K C++ / 2 K MT 2020-10-30 2:52:26
#33104 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 4027 ms 624 K C++ 17 / 2 K UnKnown 2021-03-30 1:46:24
#12886 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 4306 ms 724 K C++ 14 / 2 K Yato 2020-10-30 1:46:41
#12908 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 4371 ms 672 K C++ / 1 K Mlem Mlem 2020-10-30 3:15:29
#60451 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 4384 ms 592 K C++ 11 / 2 K acyme_nom 2021-12-01 12:05:14
#96906 #1219. REMAINDER - Số dư Accepted 100 7882 ms 604 K C++ 17 (Clang) / 4 K Nguyễn Sơn Giang 2022-10-27 3:33:41


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: