Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#80711 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 33 ms 344 K C++ / 927 B Đỗ Việt Cường 2022-04-07 14:02:43
#14949 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 34 ms 336 K C++ / 814 B NONE 2020-11-13 6:44:50
#54164 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 35 ms 344 K C++ 11 / 981 B hihihi1 2021-10-31 11:31:51
#8269 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 36 ms 356 K C++ / 1 K Michiki Naoyu 2020-08-18 16:11:45
#4462 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 725 B Lâm Thành Đức 2020-03-06 14:39:25
#28588 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 38 ms 368 K C++ 17 / 762 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-26 4:44:19
#39979 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 38 ms 280 K C / 564 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 13:50:07
#10985 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-23 10:17:28
#78453 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 40 ms 340 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-03-22 16:37:02
#30280 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 42 ms 388 K C++ 14 / 2 K vinhnct2005 2021-03-10 12:25:38
#75500 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 42 ms 320 K C++ 14 / 1018 B Truong Van Hoang 2022-02-25 2:44:09
#49100 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 43 ms 348 K C++ 14 / 1 K le minh nhat 2021-09-27 7:46:00
#8440 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 45 ms 376 K C++ 14 / 905 B Long Ki 2020-08-24 15:49:10
#14486 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 45 ms 376 K C++ 17 / 649 B Đủ 2020-11-11 16:50:03
#31343 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 47 ms 352 K C++ / 810 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 1:46:47
#30302 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 48 ms 336 K C++ 14 / 834 B Đặng Minh Hiếu 2021-03-10 16:03:56
#49245 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 49 ms 352 K C++ / 900 B Slvcker2k5 2021-09-28 12:09:51
#53014 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 49 ms 380 K C++ 17 / 1 K Tô Thanh Long 2021-10-24 7:09:51
#65463 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 51 ms 388 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-20 1:24:07
#47148 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 53 ms 336 K C++ / 1 K Trần Thị Hải Yến 2021-09-09 11:57:23
#74953 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 54 ms 384 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-22 4:29:07
#43949 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 56 ms 324 K C++ / 1 K Lewjxz 2021-08-12 16:14:57
#97397 #306. TTPTB2 – Phương trình bậc hai Accepted 100 589 ms 21236 K Python 3 / 595 B Nguyễn Văn Thắng 2022-10-31 14:58:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: