Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#83097 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 791 ms 28768 K Python 3 / 180 B TH? 2022-05-11 1:15:04
#5255 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 586 ms 25524 K Python 3 / 265 B Phạm Thế Phong 2020-04-03 14:42:53
#64081 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 229 ms 820 K C++ / 444 B Hải Anh 2021-12-16 16:04:06
#63970 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 219 ms 772 K C++ 17 / 476 B quocvi10Tin 2021-12-16 14:31:41
#64611 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 214 ms 764 K C++ / 511 B Vũ Thị Uyên 2021-12-17 4:35:54
#64731 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 214 ms 756 K C++ / 444 B Nguyễn Thị Huệ 2021-12-17 14:19:44
#63464 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 210 ms 756 K C++ 11 (Clang) / 402 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-12-15 16:46:36
#64708 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 233 ms 752 K C++ / 511 B Trần Quang Minh 2021-12-17 13:25:14
#63768 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 218 ms 720 K C++ / 476 B HiepPotato 2021-12-16 8:56:55
#64575 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 226 ms 708 K C++ / 423 B Trịnh Trọng Nghĩa 2021-12-17 4:27:11
#63583 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 40 ms 628 K C++ / 684 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-16 2:35:42
#86273 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 117 ms 540 K C++ 14 / 971 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-22 15:07:41
#35342 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 169 ms 468 K C++ 14 / 1 K Durex+_+ 2021-04-19 18:20:32
#62587 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 118 ms 452 K C++ 17 (Clang) / 1018 B Lewjxz 2021-12-13 17:01:20
#50371 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 43 ms 432 K C++ / 298 B Onii Chan 2021-10-08 2:41:35
#61489 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 118 ms 408 K C++ 17 / 865 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-07 14:31:00
#28503 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 117 ms 408 K C++ 17 / 1018 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-25 1:38:18
#46197 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 213 ms 400 K C++ 11 / 299 B hihihi1 2021-09-01 11:50:46
#78058 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 218 ms 380 K C++ / 331 B Truong Xuan Dao 2022-03-19 16:38:10
#64397 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 40 ms 380 K C++ 11 / 718 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 3:59:04
#80070 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 40 ms 376 K C++ / 371 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:22:31
#51624 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 41 ms 372 K C++ / 383 B SunflowerNguyen 2021-10-17 9:39:52
#15679 #324. MK30SOHOC – Số hoàn thiện Accepted 100 774 ms 340 K C++ 17 / 693 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-16 14:30:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: