Tên đăng nhập

minh28032006

Họ và tên

Trần Quang Minh

Email

tminh28032006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-02 9:13:53

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500