Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#135812 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 215 ms 2392 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-21 17:44:13
#74931 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 223 ms 2248 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-22 2:46:24
#57459 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 243 ms 2300 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2021-11-15 8:14:45
#74924 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 244 ms 1616 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-22 1:41:10
#44256 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 271 ms 2272 K C++ 17 / 946 B hello1234 2021-08-16 16:07:01
#124778 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 601 ms 2240 K C++ 17 (Clang) / 1023 B Đặng Huyền Trân 2024-01-16 9:27:57
#124773 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 607 ms 2172 K C++ 11 (NOI) / 1016 B Phạm Thanh Lam 2024-01-16 9:23:17
#124775 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 610 ms 740 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-16 9:24:43
#124771 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 614 ms 508 K C++ 11 (NOI) / 2 K Hoc Sinh Buon Ngu 2024-01-16 9:21:03
#134414 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 616 ms 1532 K C++ 11 / 950 B Phan Quốc Triệu 2024-02-19 8:21:27
#124851 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 621 ms 828 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2024-01-16 12:57:05
#134424 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 625 ms 1532 K C++ 17 / 948 B Vũ Bảo Khanh 2024-02-19 8:24:02
#134421 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 630 ms 1508 K C++ 17 / 1003 B Phạm Đức Thiện 2024-02-19 8:23:41
#7279 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 650 ms 852 K C++ 17 / 1023 B Phạm Thế Phong 2020-05-18 9:08:57
#134428 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 658 ms 1492 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-02-19 8:24:55
#134416 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 660 ms 1616 K C++ 17 / 1023 B Trùm CUỐI 2024-02-19 8:22:00
#134422 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 669 ms 828 K C++ 17 / 1012 B 🐄 2024-02-19 8:23:43
#134432 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 838 ms 1552 K C++ 17 / 1 K Tuấn Kiệt 2024-02-19 8:25:42
#134440 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 842 ms 1592 K C++ 17 / 1 K Đào Đức Thắng 2024-02-19 8:28:43
#134434 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 842 ms 1532 K C++ 17 / 1023 B Nguyễn Phương 2024-02-19 8:26:02
#134437 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 852 ms 1532 K C++ 17 / 884 B Lù Hương Giang 2024-02-19 8:27:33
#134418 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 862 ms 1532 K C++ / 1 K Lê Quỳnh Chi 2024-02-19 8:22:23
#134822 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 876 ms 1620 K C++ 17 / 1 K Trần Bình An 2024-02-19 16:01:14
#134447 #450. DPFIGHT – Giải đấu cờ vua Accepted 100 905 ms 1692 K C++ 17 / 1 K Trần Long 2024-02-19 8:29:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: