Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57502 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 127 ms 1384 K C++ 17 / 603 B hihihi1 2021-11-15 11:35:06
#143078 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 128 ms 1392 K C++ 17 / 990 B trinhbaongoc3011 2024-03-26 1:45:08
#135639 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 131 ms 1380 K C++ 17 / 765 B Phạm Thanh Lam 2024-02-21 9:08:16
#44305 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 135 ms 1252 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-17 2:25:32
#136832 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 140 ms 1404 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-23 19:21:27
#135654 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 141 ms 1348 K C++ 17 (Clang) / 542 B Đặng Huyền Trân 2024-02-21 9:17:36
#135655 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 148 ms 1404 K C++ 17 / 915 B Nguyễn Duy Anh 2024-02-21 9:17:43
#135667 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 159 ms 4216 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-02-21 9:31:29
#43462 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 179 ms 1388 K C++ 14 / 513 B shabipilamew 2021-08-07 14:06:36
#135670 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 204 ms 2340 K C++ 17 / 977 B Cơm Sườn Quận 7 2024-02-21 9:36:18
#35617 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 210 ms 4284 K C++ 17 / 597 B Con Vịt Kutee 2021-04-22 14:53:12
#73510 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 214 ms 1152 K C++ 11 (NOI) / 718 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:36:36
#135320 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 215 ms 4324 K C++ 17 / 442 B Quốc Hưng 2024-02-21 1:27:05
#45518 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 219 ms 4240 K C++ 14 / 547 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-26 14:06:52
#76231 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 225 ms 1380 K C++ / 615 B Không có tên 2022-03-03 0:38:16
#6862 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 226 ms 1336 K C++ 17 / 676 B Phạm Thế Phong 2020-05-05 4:30:10
#47333 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 240 ms 4292 K C++ 14 / 533 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-10 15:39:23
#76212 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 288 ms 4256 K C++ / 535 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 11:15:51
#73884 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 298 ms 4308 K C++ 14 / 477 B . 2022-02-17 3:49:58
#3704 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 557 ms 1200 K Pascal / 684 B Trùm CUỐI 2020-01-27 17:19:07
#89519 #468. DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu Accepted 100 824 ms 51152 K C++ 17 / 896 B ohka 2022-08-20 13:34:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: