Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1406 SDINO 9 84 10.71%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1404 SEQMX 6 140 4.29%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%