Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
2240 FLOWER 2 6 33.33%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
2095 FONTAN 0 0 -
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
2243 FOREVER 0 1 0.00%
2023 FORMAT1 0 0 -
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
5041 FRAC - Phân số 39 106 36.79%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 99 252 39.29%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
2262 FROGJUMPS 0 1 0.00%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
2203 FUNCTION 0 0 -
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 8 40 20.00%