# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
151 Bảo Trần 4 1500
152 Nguyễn Văn Đạt 20 1500
153 Nguyễn Thị Thu Vinh 1500
154 Nguyễn Thành Vinh 1500
155 Nguyễn Trần Vinh 1500
156 Đàm Quang Vinh 1 1500
157 Nguyen Hieu 0 1500
158 Nguyễn Vinh 0 1500
159 thanhvinh 22 1500
160 Nguyễn Văn Vĩnh-11A7 1 1500
161 Việt Nhân 1500
162 Việt Nhân 9 1500
163 letriviet 0 1500
164 Neko Phạm 47 1500
165 Hoàng Lê Việt 1500
166 le viet hoang 7 1500
167 tay gôn 1 1500
168 nguyen viet hai 4 1500
169 Nguyễn việt hải 7 1500
170 Phạm Phú Bình 3 1500
171 Nguyen Duc Thang 1500
172 Phạm Thanh Vinh 4 1500
173 vic 1500
174 NhatVihehehehehehe 1 1500
175 Ngô Văn Hải 6 1500
176 Võ Hoàng MInh Nhân 1 1500
177 Nguyễn Thieu Nang 2 1500
178 Vũ Đình Long 2 1500
179 Vương Gia Bảo 6 1500
180 Lê Văn Trường 23 1500
181 Văn Trí 5 1500
182 Nguyễn Văn sơn 1500
183 Injin 1 1500
184 Nguyễn Văn Lực 4 1500
185 Nguyen Le Hieu Van 2 1500
186 Truong Van Hoang 11 1500
187 Nguyễn Trần Việt Anh 4 1500
188 Nguyễn Thúy An 8 1500
189 Nguyễn Danh 13 1500
190 Nguyen Vanh 1500
191 Nguyễn Văn Hải 1 1500
192 Nguyễn Danh 10 1500
193 nguyễn trần việt anh 2 1500
194 Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 21 1500
195 Tran Thi Thanh Van 1 1500
196 tttv 1 1500
197 doanvabao 0 1500
198 Nguyễn Thị Vân Anh-11a4 1 1500
199 Nguyễn Thái Văn 20 1500
200 Van Hoang 1 1500