# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
151 Mr_Nguyễn 48 1500
152 N02 47 1500
153 Trịnh Trọng Nghĩa 47 1500
154 batman 47 1500
155 iwannabetheguy 47 1500
156 Phạm Đức Anh 47 1500
157 Neko Phạm 47 1500
158 truongjr 46 1500
159 ananan 46 1500
160 Nguyễn Văn Thắng 46 1500
161 Đặng Hải Phong 46 1500
162 BH 45 1500
163 Hades 44 1500
164 vinhnct2005 44 1500
165 bmmm 44 1500
166 Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 43 1500
167 Nguyễn Tuấn Đạt 43 1500
168 Duonggsimp 43 1500
169 An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 42 1500
170 Vũ Trần Lâm 42 1502
171 Nam Tử Thiên 41 1500
172 Nguyễn Quang Ninh 41 1500
173 L H D 41 1500
174 hello1234 41 1500
175 Tony Teo 41 1500
176 Phan Mạnh Hùng 40 1500
177 nguyennhatlam 40 1500
178 Nguễn Minh Nhật 40 1500
179 Lâm Khánh An 40 1500
180 Truong Van Hoang 40 1500
181 Vũ Xuân Lâm 40 1205
182 Phan Thien Hue 40 1500
183 alooooooo 39 1500
184 Trần Thái Toàn 39 1500
185 Uah Hnaht 39 1500
186 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
187 tranminhprvt01 38 1500
188 HocsinhConan 38 1500
189 Banh:) 38 1500
190 Phan Kim Chi 38 1561
191 Nguyễn Danh Nhân 38 1271
192 Nguyen Lmao 37 1500
193 S0me0ne 36 1500
194 Đoàn Thành Lâm 36 1500
195 dhp 36 1500
196 Nguyen Loan 36 1500
197 ANNGU 36 1500
198 Ha Phu Hao 36 1500
199 abcxyz 35 1500
200 Bùi Ngọc Khánh 35 1500