# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
151 kekekekeke 50 1500
152 Tạ Quang Kiên 50 1500
153 Vũ Nguyễn Bảo Anh 50 1500
154 Nguyễn Minh Đức 49 1500
155 Daseinzumtode 49 1412
156 Nguyen Nhat Quy 49 1500
157 Hades 48 1500
158 Bố của Trùm Cuối 48 1500
159 Phan Minh Hùng 48 1500
160 batman 47 1500
161 iwannabetheguy 47 1500
162 Phạm Đức Anh 47 1500
163 Neko Phạm 47 1500
164 truongjr 46 1500
165 Nguyễn Xuân Chung 46 1500
166 Hồ Minh Phúc 46 1500
167 vinhnct2005 45 1500
168 Nguyễn Huy 45 1500
169 Phan Kim Chi 45 1500
170 Trùm Mền 44 1500
171 ĐỖ VĂN PHƯỚC 43 1500
172 Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 43 1500
173 Tran Dai Hao 43 1500
174 Nguyễn Tuấn Đạt 43 1500
175 Nguễn Minh Nhật 42 1500
176 Nguyễn Trọng Anh Tú 42 1500
177 Nam Tử Thiên 41 1500
178 TRẦN HOÀNG ANH 41 1500
179 hoangheovn 41 1500
180 Nguyễn Quang Ninh 41 1500
181 Nguyễn Phúc Thắng 41 1500
182 Đặng Đình Minh 41 1500
183 acyme_nom 40 1500
184 Nguyễn Trần Tuấn Anh 40 1500
185 Lâm Khánh An 40 1500
186 Nguyễn Lệ Quân 40 1500
187 Nguyễn Xuân Khải 40 1500
188 Nguyễn Võ Xuân Duy 40 1500
189 Vũ Trần Lâm 40 1500
190 Huỳnh Bảo Khang 39 1500
191 alooooooo 39 1500
192 Trần Thái Toàn 39 1500
193 Uah Hnaht 39 1500
194 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
195 Nguyen ha an 38 1500
196 tranminhprvt01 38 1500
197 Banh:) 38 1500
198 Nguyen Lmao 37 1500
199 Lương Tiến Đạt 37 1500
200 S0me0ne 37 1500