Tên đăng nhập

AnhTuan_2016

Họ và tên

Mr_Nguyễn

Email

kimdong2020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-05-25 3:52:46

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500