Tên đăng nhập

k26tin05

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Đạt

Email

nguyendat09072005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-27 2:33:35

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500