Tên đăng nhập

MinhNhatmn16

Họ và tên

Nguễn Minh Nhật

Email

minhnhatmn16@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-02 12:48:37

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500