Tên đăng nhập

lhphuc

Họ và tên

Lê Hồng Phúc

Email

lhphuc.7.01j@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 16:15:02

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500