Tên đăng nhập

haohao

Họ và tên

Ha Phu Hao

Email

haohao

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-24 7:35:51

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500