Tên đăng nhập

NoFearrr

Họ và tên

kekekekeke

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-28 1:19:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500